Stem på ib

Med et kryds på mig får du en i Folketinget, der vil:


Kæmpe for Midt- og Vestjylland

Jeg boede indtil 2006 på landet i Låstrup nord for Skals kun afbrudt af militær uddannelse i Skive, Varde og Høvelte samt tiden på Landbohøjskolen i København. Jeg kender derfor udfordringerne ved at bo på landet og har stor opmærksomhed på et Danmark i balance. 

Kæmpe for sundhedstilbud tæt på borgerne 

Som regionspolitiker i snart 9 år, og med en periode som næstformand for hospitalsudvalget i Region Midtjylland, kender jeg til dilemmaerne og udfordringerne i sundhedspolitikken. For borgerne er det vigtigt med en praktiserende læge i nærområdet og andre regionale sundhedstilbud i sundhedshuse/nærhospitaler, hvor langt flere ”simple” sundhedsaktiviteter kan ske. Det sparer borgernes tid og så sparer det på transport og CO2 udledningen. 

Kæmpe for decentrale uddannelsestilbud 

For unge borgere er det vigtigt med et bredt uddannelsestilbud tæt på. Særligt for ungdomsuddannelserne – men også for de kortere og længere uddannelser. Der er ingen grund til, at det kun er de store universitetsbyer, der har disse tilbud. Vi har set, at flere uddannelser med succes kan tilbydes rundt i landet. Den udvikling skal fremmes. 

Kæmpe for den grønne omstilling - med fornuftige tiltag 

Den grønne omstilling er vigtig, men det skal ske reelt. Vi må ikke stille krav, der lukker aktivitet ned i Danmark, som så kan udføres i andre verdensdele med øget CO2 udledning til følge. Hvert enkelt tiltag må derfor vurderes og sikres en reel nedgang for CO2 udledningen. Landbruget er en nøgle til nedbringelse af CO2. Her skal der øget fokus på forskning, så vi løser udfordringerne i Danmark og ikke blot eksporterer arbejdspladserne og øger den globale udledning. 

Kæmpe for bedre veje til og fra Skive og Viborg

Rute 34 er en nøglevej for erhvervslivet i Skive Kommune og opgradering af A26 syd for Sallingsundbroen skal have prioritet. Starten på den midtjyske parallelmotorvej er nu besluttet. Den skal føres helt til E45 mod syd og så skal tilkørselsvejene sikres. Omkring Viborg bør den gå vest om – medmindre miljøpåvirkningen for denne løsning bliver for stor i forhold til den østlige.

Bruge den sunde fornuft og give frihed og valgmuligheder for den enkelte

Regler er nødvendige for at beskytte de svage, men de må ikke begrænse den enkeltes muligheder og lyst til innovation og udvikling. For de mindre erhvervsdrivende er der alt for mange overflødige regler og på de offentlige arbejdspladser er der unødig bureaukrati, der tager tid fra kerneopgaverne. Det vil jeg gøre mit bedste for at bekæmpe.